Zadzwoń: O 6 – 85 81 9O 72info@neder-tax.nl

Neder Tax

Zasiłek chorobowy

 

Zasiłek chorobowy jest uzależniony od rodzaju umowy o prace. Stad tez istnieją dwie grupy podmiotów odpowiedzialnych za ich wypłacenie:

  • Pracodawca
  • UWV

 

W przypadku osób, za które odpowiedzialny jest UWV, pracownik ma obowiązek zgłosić swoja niedyspozycje pracodawcy a ten powinien zameldować swojego pracownika do UWV. Jednak, gdy tak sie nie stanie, pracownik ma 2 dni na zgłoszenie choroby do UWV.

W ciągu 4 dni UWV wyśle list potwierdzający zgłoszenie oraz określi wysokość zasiłku.

UWV zaproponuje również współpracę mającą na celu szybki powrót do zdrowia oraz zaprosi na spotkanie z lekarzem medycyny pracy.

Wysokość zasiłku jest zależna od uśrednionej wysokości uzyskanych dochodów i wynosi początkowo 70% wypłaty brutto jednak nie może być wyższa niż € 199,15 dziennie. Kwota zasiłku zawiera również „vakantiegeld” czyli tzw. dodatek wakacyjny.

* W niektórych sytuacjach wysokość zasiłku może być wyższa jak np.

  • Pracownik jest chory w wyniku ciąży (otrzymuje 100% dziennej stawki brutto);
  • Pracownik jest dawca organów i jest chory.

 

Wysokość zasiłku może ulec zmniejszeniu o taka różnice, jaka wynika z częściowego powrotu do pracy.

Jeżeli zostanie przyznany zasiłek, termin wypłaty pierwszego zasiłku następuje po 6 tygodniach, następnie wypłacany jest co tydzień.

Maksymalny czas trwania zasiłku chorobowego wynosi 104 tygodnie (2 lata).

* W niektórych przypadkach, gdy UWV zwleka z wydaniem decyzji, może zostać przyznana zaliczka.