Zadzwoń: O 6 – 85 81 9O 72info@neder-tax.nl

Neder Tax

Zasiłek dla bezrobotnych  (WW-uitkering )

 

Holenderskie prawo pracy stanowi, iż prawo do zasiłku ma osoba bezrobotna, który przepracował  co najmniej 26 tygodni w okresie ostatnich 36 tygodni przed zwolnieniem.

 

Osobom zatrudnionym w Holandii krócej niż pół roku w razie jej utraty nie przysługuje prawo do otrzymania tego świadczenia. Kwota świadczenia uzależniona jest również od wieku pracownika i łącznego stażu pracy. Rejestracją osób bezrobotnych zajmuje się UWV (Holenderski Urząd Pracy), instytucja ta jest odpowiedzialna również za wypłacanie zasiłków. Prawa do zasiłku nie mają osoby powyżej 65 roku życia. Świadczenie to nie przysługuje ponadto osobom pracującym na zasadzie samozatrudnienia.

Osobom niezameldowanym na terenie Holandii a spełniającym powyższe kryteria przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli spełnia się powyższe warunki, można wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku. Po złożeniu wniosku okres oczekiwania na decyzję to około 4 tygodni. Długość trwania zasiłku uwarunkowana jest okresem pracy, przyznawany na minimum3 miesiące.UWV wypłaca zasiłek za dany miesiąc w przeciągu 3 do 10 dni roboczych po otrzymaniu formularza z dochodami (inkomstenopgave). Przez pierwsze dwa miesiące można otrzymać 75% z kwoty jaka została przyznana na decyzji, a za następne miesiące 70%. Od zasiłku potrącane jest 8% vakantiegeld, zebrana kwota jest wypłacana po zakończeniu zasiłku, jest ona również opodatkowana.

 

Co ważne, UWV nie ubezpiecza zdrowotnie osób bezrobotnych, czyli każdy musi posiadać osobiste ubezpieczenie zdrowotne!!

 WAŻNE !!!

O czym należy pamiętać zwracając się o zasiłek dla bezrobotnych?

  1. Należy przebywać pod adresem kontaktowym  podanym we wniosku ww-uitkering;
  2. Należy reagować w terminie na wszelką korespondencję wysyłaną z UWV i z Werkbedrijf, odbierać telefon z Werkbedrijf (zazwyczaj zastrzeżony numer) i odpisywać na maile. W razie pytań zgłosić się do nas po pomoc z tłumaczeniem. Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że Państwo sami ponoszą konsekwencje niedopilnowania reakcji na pisma w związku z zasiłkiem.
  3. Trzeba stawiać się na wszystkie wyznaczone spotkania w związku z zasiłkiem;
  4. Podejmować próby zatrudnienia min. 1 x / tydzień. (należy zapisywać  wszelkie poczynione akcje w tym kierunku: telefon do pracodawcy, e-mail, rozmowa w biurze pracodawcy, wysłany list);
  5. Przygotować swoje CV (Curriculum Vitae - życiorys) w języku angielskim bądź holenderskim oraz listę dokonywanych prób podjęcia pracy (telefonicznie, mailowo, listownie), rejestrować każdą taką próbę;
  6. Nie należy opuszczać miejsca podanego we wniosku przed poinformowaniem Werkbedrijf i swojego werkcoach’a o tym fakcie;
  7. W przypadku chęci wyjazdu do Polski po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku poinformować Werkbedrijf i zamówić odpowiedni formularz umożliwiający przeprowadzkę zasiłku do Polski;
  8. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Holandii należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli mają Państwo pytania w kwestii ubezpieczenia lub dodatku do ubezpieczenia (zorgtoeslag) prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować zablokowaniem zasiłku przez pracownika UWV lub nakazem jego oddania.