Zadzwoń: O 6 – 85 81 9O 72info@neder-tax.nl

Neder Tax

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku oraz liczby dzieci, przychody rodziców nie maja znaczenia na wysokość zasiłku.


Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka :

  • 0-5 lat:       191,65 euro
  • 6-11 lat:     232,71 euro
  • 11-17 lat:   273,78 euro

 Zasiłek należy się każdemu legalnie zatrudnionemu Rodzicowi; nadpłata świadczenia może nastąpić nawet do roku wstecz od chwili złożenia wniosku.


Aby otrzymać zasiłek rodzinny z Holandii należy udowodnić ponoszenie kosztów na utrzymanie dziecka, w wysokości nie niższej niż €416 na kwartał na jedno dziecko.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku to:

  • oryginalna metryka urodzenia dziecka
  • oryginalna metryka ślubu
  • oryginalny dokument potwierdzający zameldowanie dziecka/dzieci
  • decyzja z MOPS-u o niepobieraniu lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce
  • dowód wpłaty, łożenia na dzieci kwoty w wysokości €416 na kwartał na dziecko (bankowy wydruk).